menu

Velkomstsang (med tale)

fra Akk-a-mei (UKA-51)

Nyinnspilling fra 1967.

Velkommen hjem, herr diplomingeniør,
Aldri har vel bygda vært så lykkelig før.
For nå har Anders kommet hjem,
Nå har vi deg å vise frem.
Velkommen hjem, herr diplomingeniør,
Aldri har vel bygda vært så lykkelig før.
For ingen andre bygder har slik en sønn,
Du er vår stolthet og vår rikeste lønn.
Nå skal du snu på jorda,
Flytte sola.
Heia Anders,
Heia Anders,
Heia Anders,
Hipp, hipp, hipp, hurra.