menu

Debutantenes vise

fra Gustibus (UKA-53)

![](uka/1953_gustibus.jpg)Nyinnspilling fra 1967.

Vi er komedianter
kveldens tre debutanter
førsteklasses representanter
håper på klapp og applaus.

Mødre, onkler og tanter
fyller flere kvadranter
sitter som sekundanter
håper på klapp og applaus.

Se mot taket! Gå på rett maner!
Hevet hake! Dans og deklamer!

Selv som kunstens drabanter
frykter vi kverulanter
kjære onkler og tanter
gi oss litt klapp og applaus.

Vi har skaffet billetter
til kusine og fetter
hele byen er etter
oss som får klapp og applaus.

Vi har øvet dager og netter
redusert til skjeletter
levd på sterke tabletter
for å få klapp og applaus.

Skjelv i knærne, -- fjas-ko? nei suksess
Det er dere som bestemmer det.

Nu når forteppet detter
går vi hjem og ser etter
om avisen beretter
bare om klapp og applaus.