menu

Duet - Per og Norma

fra Charivari (UKA-1923)

Nyinnspilling med Dagfinn Eckhoff (Norma) og Tore Tønseth (Per) fra 1967.

Fra [Studenter i den gamle stad](index.asp?vis=SIT%201910-60%20-%201918):
Duetten mellom studenten Per (iført snibel, dusk, sverd og skjold) og nonnen
Norma - skrevet av Odd Nansen og brilliant sunget av Aage P. [Elmenhorst] og
Odd Guttormsen, ble veldig populær. [...] De charmerende ord til en
innsmigrende melodi gikk som en farsott på ungdomsballer over hele landet.

Han: Lille du - si mig nu
om du tør for paven
ta en tur i Guds natur
ut i klosterhaven.
Hun: Gid a´ mig - husk at jeg
er en hellig søster,
gå din vei, for indi mig
taler dydens røster.

Refr.: Hun: Hvad har mamma sagt?
Han: Ja hvad har mamma sagt?
Hun: Ta for mandfolk dig iagt!
Han: Så det har mama sagt.
Skal det stå ved magt?
Hun: Ja skal det stå ved magt?
Begge: Alt hvad mødrene har sagt
var vi længst i graven lagt.

Han: Lille skat - tro ei at
jeg´ dig vil forføre:
kom bli med i busk og krat
kast kun nonnesløre´.
Hun: Kys mig Per - endda mer!
Gud hvor det var deilig,
og så får jeg endda fler
når det blir beleilig.

Refr.