menu

Duell

fra Krakatitt (UKA-59)

![](uka/1959_krakatitt.jpg)Nyinnspilling fra 1967.

Pletted blevet er vor Ære
Vaabenskioldet er tilsmudset
Mig bedraget har min Kjære
Bedraget mig - - med dig!
Derfor maa vi duellere
Vore Ærer renovere
Vi hinanden perforere
Perforere!

Naar man til pistolduellen gaae
Nøle er at iakttage
Tager man en stivet Skiorte paa
Med en kniplingskrage
Rætter man derpaa sit Kalvekryds
Før man faar en Quindes afskeedskyds
Skræmme Mølden fra sin sorte Frakk
og sin Chapeau-Claque!

Paa en Kværn lidt Krut formal et er
Kuglen sændkes nedi Løbet
Spænder kiækt den rappe Hanefiær
Der af Staal er støbet
Tørker man sig nu rundt Næsen
Tager ud Protesen
Siunge derpaa Marseillaisen
Hele Marseillaisen!

Skrive ned den siste Villie
Undertægne Testamæntet
Folde man saa sine Fingre
Til et Fadervor
Hiertet maa bli´ spar´t for et Attaque
Niude man en Klybe Skraatobak
Fugter Struben med et Glass Cognak
Lite Glass Cognak

Griber Vaabnet udi Haanden
Derpaa fire Skridt at vandre
Et Sekund man holder Aanden
Vænder hastigt om
Rætte Løbet mod hinanden
Konsulterer nu Forstanden
Sigte grundigt efter Panden
Fy for Fanden

Lukker man det venstre Øie til
Krumme høire Pegefinger
Stunden kommet er at aabne Ild
Monne vi faae Vinger ?
Alle broer er nedbrændte
Kuglene de er ivænte
Og vi ere sagtens spændt
Sagtens spændte!