menu

Munke-øl

fra Krakatitt (UKA-59)

![](uka/1959_krakatitt.jpg)Nyinnspilling fra 1967.

En øl må man ha i en sådan stund
— Broder, fyll ditt krus —
La fanden slå takten mot tønnas bunn
— syng en sang
til begerklang —
Ølet er godt og vår tørst er stor.
Tønna er full og da synger vi i kor:
Ta og sving din seidel, svirebror,
Ta deg en tår når din tørst er stor
av det
Skummende
Duggende
Kjølig forfriskende
Kildeklare
Kjernesunne
Kjellerkalde
ØL.

Når seid´len er tom går en runde til
— Nok en runde øl —
Når tønna er tømt går vi ut pa dill
— med promill
og pigelill —
Hylende kvinner på alles fang
ØIskum fra øre til øre og vår sang:
Ta og sving din seidel, svirebror,
syng med din sugende øl-tenor om det
Skummende
Duggende
Kjølig forfriskende
Kildeklare
Kjernesunne
Kjellerkalde
Ø L.

Men når det så ikke er mer igjen
— og vår seiel er tom —
Besøker vi nærmeste klostervenn
— som ha øl
fullskjegg med krøll —
Banker vi stille påklosterets dør
Åpner og synger idet vi gjør honnør:
Ta og sving din seidel, svirebror,
gi oss en plass ved ditt svirebord
og no´n
Skummende
Duggende
Kjølig forfriskende
Kildeklare
Kjernesunne
Kjellerkalde
Ø L.