menu

Graverne

fra Kissmett (UKA-63)

Video med tillatelse fra [Fotogjengen, Studentersamfundet i
Trondhjem](http://fotogjengen.samfundet.no/).

Det er en gammel kirkegård
hvor gravene står tett,
men ennu er det plass til mange fler.
Vi ser med lengsel på hver sjel
som er blitt blek og trett.
Vi vil ha mer, vi vil ha fler,
som vi kan grave ned.

Vi har en gammel Daimler Benz
med silkesort komfort
og søtlig tung kremeringskarakter.
Den kjører vi i femte gear
hjem til vår kirkegård,
med stadig fler, og fler og fler,
som vi kan grave ned.

Ved middagstid vi går en tur
blandt parkens høye trær.
Det gleder oss å høre barn som ler.
Et lite syrlig drops
med arsenikk til hver især.
Vi byr dem fler og står og ser
på at de svelger ned.

En tidsinnstillet bombe sprang
og flyet styrtet ned.
Vi stod der med vår Daimler like ved.
Titanic ble for oss suksess,
vi lå med båt i le,
og dukket ned og hentet fler
og grov dem alle ned.

En stor del av vårt klientell
forspiser seg på fett.
Og intet er mer gledelig enn det.
En kiste til en profitør
som ble så alt for mett,
får gullbeslag og rosa polster
før den senkes ned.

Et Hiroshima om igjen
det venter vi nå på.
Vi ser på og vi lar det gjerne skje.
Vi skal ikke beklage oss
så lenge vi kan få,
et lite stykke jord igjen
så vi får gravd dem ned.