menu

Diktlesing

av Rabbindranath Tagore


Høst 1961

Storsalen

Beskrivelse

En samproduksjon med Trøndelag teater. Bearbeidet av Paul Irgens.

Medvirkende
Skuespillere:
Sigurd Werring ("TT")
Arne Aas ("TT")

Iscenesetter:
Paul Egil Irgens