menu

Blåpapiret

av Helge Krog


16. mars 1929

Cirkus

Beskrivelse

Første stykke hvor en kvinnerolle ble spilt av en kvinne, Randi Ramstad.

"DEN GENUINE KVINNE! Studenterteatret har jo alltid ut, merket sig ved at kvinnefigurene skapes av intet eller av en ubekvem materie, men i vårsemestret 1929 foretok Trondhjem-studentene det store sprang og lot en kvinnelig rolle utføres av en dame! Forestillingen var også i andre henseender en sensasjon, idet det var et «litterært» stykke som blev opført - Helge Krogs «Blåpapiret», og urpremiren blev henlagt til møtet den 16. mars, da Paul Gjesdahl holdt foredrag om Gunnar Heiberg.

Det var Louis Feinsilber som hadde satt stykket i scene og selv spilte Max´s rolle. Damen spiltes av fru Ramstad. Den ulykkelige ektemann blev laget av Finn Havrevold og vennen av Fredrik Møller. Samfundet var meget begeistret og lønte det meget gode spill med tordnende applaus. Siden blev «Blåpapiret» spilt som offentlig forestilling på Trondhjems Teater og fikk meget ros av de profesjonelle kritikere." (Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år)

"Den 16. mars 1929 satte Louis Feinsilber opp Helge Krogs «Blåpapiret», hvor en kvinnelig rolle for første gang ble utført av en virkelig kvinne, fru Randi Ramstad. Forestillingen var god og gjorde lykke. Den ble også spilt offentlig i Teaterbygningen. Dette ble innledningen til en triumfmarsj som skulle føye nye seire til de norske kvinners mange tidligere, men herom senere." (Fra Studenter i den gamle stad)

Medvirkende
Forestillinger
Premieredato: 16. mars 1929
Bilder