menu

Ingrid Ertzgaard

Inaktiv, Kostyme
Tatt opp: 2020

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (arbeidsleder) i Mord over en lav sko (V2021)
Kostymedesigner i Spring Awakening (H2020)
KUPer i Samf? (V2020)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Vivillé (UKA-19)