menu

Ingrid Ertzgaard

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2020

Erfaringer

Hybelgjengis i 2021
Idrettsoppkvinne i 2021
Kostymearkivar i 2021
Kostymesyer (arbeidsleder) i Mord over en lav sko (V2021)
Kostymedesigner i Spring Awakening (H2020)
KUPer i Samf? (V2020)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Vivillé (UKA-19)