menu

Mord over en lav sko

av Knut Nærum


Vår 2021

Farse, intimteater, krim

Ukjent

Beskrivelse

SIT skulle sette opp forestillingen "Mord over en lav sko" denne våren. Produksjonsapparatet hadde jobbet helt fra nyttår, fram til de så seg nødt til å avlyse i starten av mars. Da anbefalingene for fritidsaktivitet for voksne var såpass strenge ble det vurdert som et vanskelig og for usikkert prosjekt å jobbe med.

Produksjonen omstilte seg på kort tid for å ivareta aktiviteten i SIT med gode muligheter for læring og å knytte sosiale bånd. Det dukka derfor opp flere ulike prosjekter som foregikk denne våren! Kostyme jobba med individuelle prosjekter, kulisse satte i gang med å bygge barkrakker, og skuespillerne gikk sammen med inspisient og regissør og skapte den ironiske forestillingen "Kansellert over en lav sko".

Medvirkende