menu

Leik Raknes Finne

FK

Produksjonserfaringer

Lyddesigner i Kansellert over en lav sko (V2021)
Lyddesigner (kontentum) i Mord over en lav sko (V2021)
Lyddesigner (kontentum) i Vivillé (UKA-19)
Lyddesigner (LYD) i Ta-De-Du! (UKA-17)
Komponist ("Sleik") i The Box (ISFiT-17)
Lyddesigner i En maler kommer sjelden alene (V2016)
Myggslusk i Peer! (H2014)