menu

Sigurd Moen

Aktiv, Kulisse
Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Rekvisittansvarlig i 2022

Produksjonserfaringer

Rekvisitør i Rom rives (V2022)
Kulissebygger i Peter Pan (UKA-21)
Kulissebygger i Mord over en lav sko (V2021)