menu

Øystein Nordlund

Aktiv, Kulisse
Tatt opp: 2020

Gjengerfaringer

Rekvisittansvarlig (kontaktperson) og arkivar i 2021

Produksjonserfaringer

Produsent i Skyggen av et liv (UKA-21)
Kulissebygger i Mord over en lav sko (V2021)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Spring Awakening (H2020)
Forfatter i Koronakrim (V2020)
KUPer i KUP på 17. mai (V2020)
KUPer i Samf? (V2020)