menu

Agnete Berge Skår

Aktiv, Skuespill




Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2022

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Sidespringerne (V2022)
Skuespiller ("Nibs") i Peter Pan (UKA-21)
Skuespiller i Kansellert over en lav sko (V2021)
Skuespiller i Mord over en lav sko (V2021)