menu

Jacob Hågensen

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Kunstnerisk ansvarlig i 2022
Medlem av Kunstnerisk råd i 2021

Produksjonserfaringer

Statist (HMS-ansvarlig) i SPRÆKK! (UKA-23)
Skuespiller i Småborgerbryllup (V2023)
Skuespiller ("hutten Jaba") i STJERNEKRIGANE (V2023)
Skuespiller ("Bjørn Hoel") i Lundamo Motell – The Return (H2022)
Skuespiller (Kim) i Skyggen av et liv (UKA-21)
Skuespiller i Kansellert over en lav sko (V2021)
Skuespiller i Mord over en lav sko (V2021)