menu

Mathias Rødevand Myrvoll

Aktiv, Skuespill
Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Arkivar og webgjengis i 2022

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Sidespringerne (V2022)
Lystekniker og lydtekniker i Juraparken (H2021)
Skuespiller (Fritz) i Skyggen av et liv (UKA-21)
Musiker (live-pianist) i Kansellert over en lav sko (V2021)
Skuespiller i Mord over en lav sko (V2021)