menu

Kristian Karlsby Wiulsrød

Aktiv, Kulisse
Tatt opp: 2021

Gjengerfaringer

Rekvisittansvarlig i 2021

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Småborgerbryllup (V2023)
Kulissebygger i Urinetown (H2022)
Kulissebygger i Rom rives (V2022)
Kulissebygger i Skyggen av et liv (UKA-21)
Kulissebygger i Mord over en lav sko (V2021)