menu

Astrid Valle

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2021

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (konsulent) i SPRÆKK! (UKA-23)
Kostymesyer i Småborgerbryllup (V2023)
Kostymesyer i Urinetown (H2022)
Kostymesyer i Rom rives (V2022)
Kostymesyer i Razzmatazz (UKA-21)
Kostymesyer i Mord over en lav sko (V2021)