menu

Ingrid Elisabet Kummeneje

Pangsjonist, Skuespill


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1999
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1993


Tatt opp: 1990

Gjengerfaringer

Kunstnerisk ansvarlig i 1992

Produksjonserfaringer