menu

Fabula

av Forfatterkollegiet


UKA-93

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

Daljen forestiller en rev med karnevalsmaske. Denne daljen henspiller altså ikke på teaterkatten, men på tolkingen av ordet fabula, som betyr en maskerade der folk kledte seg ut som dyr. På daljen ser vi et dyr (en lur rev) som maskerer seg som et menneske – altså,det motsatte av hva ordet står for. En omvendt verden, slik revy også kan være. «Fabulaet» gir et vrengebilde av virkeligheten, og mye kan skjule seg bak fasaden.

Medvirkende
Bilder
Opptak
Numre