menu

Hans Konrad Lundekvam

Pangsjonist, Skuespill


Ridder av Den Gyldne Kat fra 1995


Tatt opp: 1992

Gjengerfaringer

Arkivar i 1993

Produksjonserfaringer

Skuespiller (Mattisrøver) i Ronja Røverdatter (1996)
Skuespiller i Skjer-mer-@ (UKA-95)
Skuespiller i Fabula (UKA-93)