menu

Tove Ingeborg Haugen Aagaard

Pangsjonist, Skuespill


Ridder av Den Gyldne Kat fra 1993


Tatt opp: 1990

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 1993

Produksjonserfaringer