menu

Nora Grimelund Vigeland

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2013

Produksjonserfaringer

Produsent i Cirka absolutt nesten krusedull (UKA-15)
Regissør (assistent) i Peer! (H2014)
Inspisient i Dickie Dick Dickens (V2014)
Kostymesyer i Utkast (UKA-13)
Kostymesyer i KUP (V2013)