menu

SIT i 2013

Styret

Teatersjef:
Therese Karoline Borhaug Gjelsten
Nestleder:
Marie Riiser Haugerud
Økonomisjef:
Bjørn Grimsmo
PR- og produksjonskoordinator:
Lina Aspen
Kunstnerisk ansvarlig:
Petter Rossvoll
Kostymesjef:
Laila Nygreen
Kulissesjef:
Eivind Jahr Kirkeby
Hybelsjef:
Ingrid Wold

Gjengverv

Rekvisittansvarlig:
Fridtjof Klareng Dale

Sminkeansvarlige:
Rebekka Margrethe Dybwik Larsen
Johanne Rystad

Webgjengen:
Line Rude Jacobsen
Carl Bergan
Bjørn Grimsmo

Kunstnerisk råd:
Thea Dihle
Solvor Stensrud Skogseth
Odin Budal Søgnen
Martin Bergland
Marthe Sofie Øhra
Marit Lauritzen (Høst)
Emma Jones (Høst)
Ella Stokke (Vår)
Rosilin Varughese (Vår)


Produksjoner

Jubalong (UKA-13)
Naar vi døde vaagner IX (UKA-13)
Når voksenmonsteret våkner (UKA-13)
Revykafé (UKA-13)
Teater Serriøst (UKA-13)
Utkast (UKA-13)
Først blir man jo født (vår)
KUP (vår)
Youth/Within/Bus (ISFiT-13)