menu

SIT i 2013

Styret

Teatersjef:
Therese Karoline Borhaug Gjelsten
Nestleder:
Marie Riiser Haugerud
Økonomisjef:
Bjørn Grimsmo
PR- og produksjonskoordinator:
Lina Aspen
Kunstnerisk ansvarlig:
Petter Rossvoll
Kostymesjef:
Laila Nygreen
Kulissesjef:
Eivind Jahr Kirkeby
Hybelsjef:
Ingrid Wold

Gjengverv

Rekvisittansvarlig:
Fridtjof Klareng Dale

Sminkeansvarlige:
Rebekka Margrethe Dybwik Larsen
Johanne Rystad

Webgjengen:
Line Rude Jacobsen
Carl Bergan
Bjørn Grimsmo

Kunstnerisk råd:
Thea Dihle
Solvor Stensrud Skogseth
Odin Budal Søgnen
Martin Bergland
Marthe Sofie Øhra
Marit Lauritzen (Høst)
Emma Jones (Høst)
Ella Stokke (Vår)
Rosilin Varughese (Vår)


Produksjoner

Naar vi døde vaagner IX (UKA-13)
Når voksenmonsteret våkner (UKA-13)
Revykafé (UKA-13)
Teater Serriøst (UKA-13)
Utkast (UKA-13)
Jubalong (UKA-13)
Først blir man jo født (vår)
KUP (vår)
Youth/Within/Bus (ISFiT-13)