menu

Line Rude Jacobsen

Pangsjonist, Kostyme


Ridder av Den Gyldne Kat fra 2017


Tatt opp: 2010

Gjengerfaringer

Webgjengis i 2015
Webgjengis i 2014
Webgjengis i 2013
Teatersjef i 2012

Produksjonserfaringer

Produsent (konsulent) i Kulde (V2015)
Hospitant i KUP (V2014)
Produsent og skuespiller i Artigkaran Improklubb (V2014)
Inspisient i Jubalong (UKA-13)
Produsent i Youth/Within/Bus (ISFiT-13)
Administrativ assistanse i Omformarar Omatt (H2012)
Kostymesyer i Ser deg blekne (UKA-11)
Kostymesyer i JubileumsKUP (V2010)