menu

Rebekka Margrethe Dybwik Larsen

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2010

Gjengerfaringer

Sminkeansvarlig i 2013
Kostymesjef i 2012

Produksjonserfaringer

Inspisient i Jubalong (UKA-13)
Uspesifisert i The Ugly One (V2012)
Kostymesyer i Revyturné (V2012)
Kostymekoordinator i Imiti (UKA-11)
Kostymedesigner i Hei, ny dag (H2010)
Kostymesyer i Faust og reklamekabareten (V2010)
Kostymesyer i Dødsfellen (UKA-09)