menu

Ella Stokke

Pangsjonist, Kostyme




Tatt opp: 2012

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd (Vår) i 2013

Produksjonserfaringer

Kostymesyer i Først blir man jo født (V2013)
Rekvisitør i Den Lille Prinsen (H2012)
Kostymesyer i The Ugly One (V2012)
Uspesifisert i KUP (V2012)