menu

Odin Budal Søgnen

Inaktiv, Skuespill
Tatt opp: 2012

Gjengerfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2013

Produksjonserfaringer

Skuespiller i KUP (V2013)
Skuespiller i KUP (H2012)
Skuespiller (Lette) i The Ugly One (V2012)
Musiker i Imiti (UKA-11)