menu

Magnus Kirø

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2013

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Peer! (H2014)
Kulissebygger og skuespiller i KUP (V2014)
Kulissebygger i Utkast (UKA-13)
Kulissebygger i KUP (V2013)