menu

Hans Jørgen Wetlesen

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2000

Produksjonserfaringer

Scenograf i Skrubbsår (UKA-01)
Kulissebygger i Tre syke søstre (V2000)