menu

Elin Stømner

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2012

Gjengerfaringer

Webgjengis i 2015
Kostymesjef i 2014

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (konsulent) i Ta-De-Du! (UKA-17)
Kostymesyer (konsulent) i En maler kommer sjelden alene (V2016)
Kostymesyer (konsulent) i Og dermed var det ingen (V2016)
Kostymedesigner i LURIFAX (UKA-15)
Kostymedesigner i Utkast (UKA-13)
Kostymedesigner i Youth/Within/Bus (ISFiT-13)
Kostymesyer i The Shape of Things (H2012)
Kostymesyer i KUP (V2012)
Cocktailsyer i Imiti (UKA-11)