menu

Mari Vaage Wang

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2000

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Musefella (V2002)
Skuespiller i Paradoks (UKA-01)
Skuespiller i Lundamo Motell 2 (2001)
Skuespiller (Gloria Collett Vazzelini) i Lundamo Motell (2000)
Skuespiller i Liten konversasjonsymfoni (V2000)