menu

Ole Martin Aune Nilsen

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2001

Produksjonserfaringer

Skuespiller i KUP (2003)
Skuespiller i Tolvskillingsoperaen (H2002)
Skuespiller i Paradoks (UKA-01)