menu

Aleksander Roness

Pangsjonist, Skuespill
Tatt opp: 2013

Produksjonserfaringer

KUPer i KUP (H2014)
Skuespiller i Jubalong (UKA-13)
Skuespiller i KUP (V2013)