menu

Øyvind Dalen Sørbøl

Pangsjonist, Skuespill


Ridder av Den Gyldne Kat fra 2009


Tatt opp: 1999

Gjengerfaringer

Styremedlem i 2000

Produksjonserfaringer