menu

Ida M. Frederiksen

SIT

Produksjonserfaringer

Produsent , forfatter og skuespiller i Laugalaga (UKA 1977) (UKA-77)
Skuespiller i Ikke tull´a (H1976)