menu

Laugalaga

av Forfatterkollegiet


UKA-77

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

«Laugalaga (1977) markerte et generasjonsskifte i SIT, og dermed også manglende kontinuitet i erfaring. Revyen fikk karakter av en collage, der enkelte tema og enkelte personer gikk igjen. Tekstene var prega av tradisjonelle venstreradikale problemstillinger, uten at forfatterkollegiet og instruktøren Örjan Wiklunds djupe intensjoner alltid kom like godt fram. Oslo-turnéen ble droppet (og har vært det siden) etter innbitt motstand fra en del SITere.»
(fra «Vår egen lille verden»)

UKEdaljen er en søppelkasse, som var et sentralt element i scenedekorasjonen. UKEplakaten hadde elementer blant annet fra bladet MAD Magazin. Vi gjenkjenner Alfred E Neuman. Plakaten er tegnet av Odd Arild Olsen, kalt «Filt» på ARK.

Revyen ble spilt inn på EP (430 eksemplarer) og LP (830 eksemplarer).

Medvirkende
Forestillinger
Premieredato: 23. oktober 1977
Bilder
Opptak
Numre