menu

Laugalaga

av Forfatterkollegiet


UKA-77

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

overskrift: Laugalaga (UKA 1977)

Last ned visehefte [http://sit-ny.samfundet.no/media/revyprogram/1977_laugalaga_program_ocr.pdf] (2,9 MB) Fra Vår egen lille verden [?vis=1910-85]: Laugalaga (1977) markerte et generasjonsskifte i SIT, og dermed også manglende kontinuitet i erfaring. Revyen fikk karakter av en collage, der enkelte tema og enkelte personer gikk igjen. Tekstene var prega av tradisjonelle venstreradikale problemstillinger, uten at forfatterkollegiet og instruktøren Örjan Wiklunds djupe intensjoner alltid kom like godt fram. Oslo-turnéen ble droppet (og har vært det siden) etter innbitt motstand fra en del SITere. UKE-daljen er en søppelkasse, som var et sentralt element i scenedekorasjonen. UKE-plakaten hadde elementer blant annet fra bladet MAD Magazin. Vi gjenkjenner Alfred E Neuman. Plakaten er tegnet av Odd Arild Olsen kalt Filt på ARK Revyen ble spilt inn på en EP (430 eks) og en LP, SULP 005 (830 eks) TG 2010

Medvirkende
Bilder
Opptak
Numre