menu

Laila Rystad

Pangsjonist, Skuespill

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Gjengangere (H1980)
Skuespiller i Nyperose (UKA-79)
Skuespiller i Laugalaga (UKA-77)