menu

Venke Fjeldvær

SIT

Produksjonserfaringer

Skuespiller (Jane) i Stopp verden (V1978)
Skuespiller i Laugalaga (UKA-77)