menu

Bitte Johannesen

SIT

Produksjonserfaringer

Forfatter i Ræggeti (UKA-79)
Skuespiller i 1968-kunstnerisk (V1979)
Skuespiller (Evie) i Stopp verden (V1978)
Forfatter og skuespiller i Laugalaga (UKA-77)