menu

Jubileumsvelkomst

fra Laugalaga (UKA-77)

![](img/1977_jubileumsvelkomst.jpg)Velkommen hit til jubile for Huset og
revyen
i 50 år har Samfundet vært del av denne byen
Men siden 1917 har studentan spilt revy
og samlet opp et 60-årig godt og gammelt ry
et jubile i ny og ne er ingen overdose

Ref.:
Champagnekorken smeller, spill opp musikken
kast nå kroppen ut i rytmikken
la deg rives med av komikken
her er vår revy