menu

Jon-Sverre Berg

SIT

Produksjonserfaringer

Komponist i Ræggeti (UKA-79)
Forfatter , repetitør og Musikalsk leder i Laugalaga (UKA-77)
Repetitør i Sirkuss (UKA-75)
Musiker i Tolvskillingsoperaen (1974)