menu

Idar Lind

SIT


Storkors av Den Gyldne Kat fra 2011
Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1985
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1981


Tatt opp: 1977

Erfaringer