menu

Jaggumæ

av Forfatterkollegiet


UKA-89

UKErevy

Storsalen

Beskrivelse

Årets dalje skulle peke tilbake på speilmotivet i 1985-daljen, Narr-i-ciss, der en mann ser seg i speilet med et fornøyd glis. 1989-daljen viser et knust speil, og er derfor tenkt å symbolisere et oppgjør med narsissismen på åttitallet, nå da nittitallet var nært forestående. Egoisme og selvdyrkelse skulle være et tilbakelagt stadium, nå skulle det jaggumæ bli en annen dans!

Som Forfatterkollegiets Tor Gunnar Heggem skrev i finalesangen i revyen:

«Kanskje har vi ti år på oss
til å rette opp hundre års falitt,
kanskje har vi ti år på oss
til å skape oss den verden vår verden kunna blitt.»

Dekknavnet til Jaggumæ var "Dæladeis".

Medvirkende
Regissører:
Kari Arnesen
Tore Johs. Bakken (assistent)

Koreograf:
Arne Johan Hegdahl

Forfatterkollegiet:
Ann Jones
Idar Lind
Kjell Ivar Myhr
Kristin Jensen
Marit Moum Aune
Marit Sofie Todal
Per Schrøder
Ralph W. Bernstein
Svein Gladsø
Tor Gunnar Heggem
Tore Johs. Bakken

Kulissebygger:
Anne Brit Moen

Skuespillere:
Thomas Dahl
Sigurd Saue
Per Gunnar Kjeldsberg
Margret Sigurdadottir
Lars Øyvind Monrad-Krohn
Kristin Nordstrøm
Kjersti Morset
Gunnhild Bjørnsgaard
Gisle Tangnes
Eli Bergman
Eivind Andersen
Borghild Lundeby
Bjørn Frengstad
Beate Styri

Sminkør:
Line Valby

Revysjef:
Marit Sofie Todal

Kostymesjef:
Reidun Wilhelmsen

Forestillinger
Premieredato: 20. oktober 1989
Bilder
Opptak
Numre