menu

De refuserte

av Forfatterkollegiet


Høst 1989

Kunstnerisk, revykafé, sketsjteater

Storsalen

Beskrivelse

Forfatterkollegiet trappa nok en gang opp på storsalsscenen og viste sketsjer som ble refusert til UKErevyen.

Medvirkende