menu

De refuserte

av Forfatterkollegiet


UKA-83

Kunstnerisk, revykafé, sketsjteater

Storsalen

Beskrivelse

Dette var første gang refuserte sketsjer fra UKErevyen ble framført for publikum. Framført av Forfatterkollegiet.

Medvirkende