menu

Eivind Skeie

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2003

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i En annen manns død (UKA-05)
Kulissebygger i A Clockwork Orange (H2004)
Kulissebygger (arbeidsleder) i Glasur (UKA-03)