menu

Frode Jacobsen

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2013

Erfaringer

Webgjengis i 2015
Hybelgjengis i 2015
Hybelsjef i 2014
Kulissebygger i Badet i solskinn (UKA-15)
Kulissebygger i KUP (V2015)
Forfatter i Jubalong (UKA 2013) (UKA-13)
Skuespiller i Revykafé (UKA-13)
Kulissebygger i KUP (V2013)
Repetitør i Imiti (UKA 2011) (UKA-11)