menu

Frode Jacobsen

Pangsjonist, Kulisse
Tatt opp: 2013

Gjengerfaringer

Webgjengis i 2015
Hybelsjef i 2014

Produksjonserfaringer

Kulissebygger i Badet i solskinn (UKA-15)
Kulissebygger i KUP (V2015)
Skuespiller i Revykafé (UKA-13)
Forfatter i Jubalong (UKA-13)
Kulissebygger i KUP (V2013)
Repetitør i Imiti (UKA-11)