menu

Aage Elmenhorst

Pangsjonist, Skuespill


Kommandør av Den Gyldne Kat fra 1925
Ridder av Den Gyldne Kat fra 1922Gjengerfaringer

Teatersjef i 1926
Teatersjef i 1925
Teatersjef (Høst) i 1924

Produksjonserfaringer

Skuespiller i Bing Bang (UKA-1925)
Skuespiller i Charivari (UKA-1923)
Skuespiller i Jazz (UKA-1919)