menu

Jazz

av Forfatterkollegiet


UKA-1919

UKErevy

Cirkus

Beskrivelse

Studentene hadde nå solgt sitt faste lokale Cirkus tilbake til kommunen og måtte leie bygningen under UKA. Dette førte til at prøvene måtte gjennomføres etter kl. 11 om kvelden. Jazz var den eneste UKE-revyen som ble gjennomført uten Sousa-marsjen Stars & Stribes som innledning. Revy-navnet ble uttalt Sjess . Forbudstiden satte sitt preg på revyen gjennom hele tre nummer: avholdsmannens, hjemmebrennerens og det hemmelige forbudspolitiets viser. (Kilde: Ole Peder Arvesen i NRK 1967.)

"Jazz (1919) var en bekreftelse på at Trondheimsrevyene hadde funnet sin form. Revyene hadde et begrenset antall geografisk bestemte scenebilder, der ei rekke kjente personer og hendelser var involvert. [...] Gjennom den usammenhengende handlinga gikk det alltid en student som på ulikt vis ble involvert i det utroligste. Og som store høydepunkter ventet publikum alltid drikkevisa, studentvisa og Trondhjemsvisa."(Vår egen lille verden)

"Så kom «Jazz» med åpningen av studenteruken 29. november - en ny seier, en ny landevinning. Linjen fra «Baccarat» var ført videre. Teatersjef var nu Hans Jacob Nilsen, som alle kjente under seiersnavnet Rocambole, Asbjørn Lindboe instruktør. Begge hadde roller som skuespillere, Nilsen som «massemorderen Hadjet-Larschen» og Lindboe som aksje-megler.

Rammen om «Jazz» var «fredskonkurransen» i Versailles, Wilson og de 14 punkter. En så ram og sterk satire hadde studentene aldri før innlatt sig på. Da presisdent Wilson antydet at tyskerne jo også på sett og vis var mennesker, brukte Clemenceau klubben og henstilte til Wilson å bruke parlamentariske uttrykk. Og når Wilson fremlegger sitt program, er det i en vise, hvor han bl. a. synger:
"Hallens kanoner blev gjort til makaroner. Når de blir sendt til Tyskland, blir det mat så det forslår. Det er litt tungt fordøielig, men Tyskland er så føielig, og det kan jeg forresten ikke hjelpe for. "

Forfatterkollegiet denne gang var Hans Jacob Nilsen, Olav Trætteberg, Edgar B. Schieldrop, Øyvin Lange, Asbj. Lindboe og Ole Vilhelm Berg, som særlig hadde æren av det flotte resitativnummer.

Av nye studenterskuespillere var det særlig to man hadde grunn til å glede sig over og vente sig mer av senere, det var Tit Kjær og Åge Pedersen (senere Elmenhorst). Kjærs genre var det folkelig trønderske, mens Åge Pedersen viste store muligheter i flere «fag».

Blant numrene kan man høre Hadjet-Larschens vise, Bertin Margs Vise og Aktiemæglerens vise.

Medvirkende
Forestillinger
Premieredato: 29. november 1919
Bilder
Opptak
Numre